ช่องทางการชำระเงิน

– ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี ณัฐกิตติ์ หลีกภัย

ธนาคาร
สาขา
บัญชี
เลขที่บัญชี
LOGO-KBank ธนาคารกสิกรไทย
จามจุรี สแควร์
ออมทรัพย์
630-2-33595-6
LOGO-SCB ธนาคารไทยพาณิชย์
จัตุรัสจามจุรี
ออมทรัพย์
404-715649-2
LOGO-KTB ธนาคารกรุงไทย
จามจุรีสแควร์
ออมทรัพย์
162-0-18229-7
LOGO-BBL ธนาคารกรุงเทพ
จามจุรี สแควร์
สะสมทรัพย์
939-009607-2

*รบกวนชำระค่าสินค้าตามยอดจริง ไม่ควรมีทิป เศษสตางค์ นะครับ
ยอด 999 ชำระเข้าบัญชี 999 | ยอด 999 ชำระเข้าบัญชี 999.01

เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
– แจ้งผ่านฟอร์ม แจ้งชำระเงิน
– โทร. 09-4787-0054 หรือ Line ID : @LittleBakery

– Little Bakery™ ยังไม่มีนโยบายการให้วงเงินเครดิตในตอนนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก –