การยกเลิกการสั่งซื้อ

วิธีการยกเลิกการสั่งซื้อ

กรณีทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน
– ไม่ต้องดำเนินการแจ้งใดๆ ระบบจะทำการยกเลิกรายการสั่งซื้อ ที่ไม่มีการแจ้งชำระเงิน และครบระยะเวลาการจองสินค้าอัตโนมัติ

กรณีทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อย และได้ทำการชำระเงินเรียบร้อย (เมื่อยังไม่ได้จัดส่ง)
– โปรดติดต่อ โทร. 09-4787-0054 หรือ LINE ID : @LittleBakery เพื่อแจ้งยกเลิกรายการสั่งซื้อ และรับเงินคืนเต็มจำนวน

กรณีทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อย และได้ทำการชำระเงินเรียบร้อย (เมื่อจัดส่งเรียบร้อย)
– โปรดติดต่อ โทร. 09-4787-0054 หรือ LINE ID : @LittleBakery เพื่อแจ้งยกเลิกรายการสั่งซื้อ และรับเงินคืน
*การยกเลิกเมื่อจัดส่งสินค้าเรียบร้อย ลูกค้าจะได้รับเงินคืน ไม่เต็มจำนวน โดยบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าจัดส่งตามที่บริษัทขนส่งเรียกเก็บตามจริง

ระยะเวลาการคืนเงิน

– บริษัทฯ พร้อมดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียด ได้จาก นโยบายการคืนเงิน