นโยบายการรับประกันสินค้า

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายภายใน 7 วัน
ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยน / คืนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
– สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ อันเป็นอาการที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เช่น
– สินค้าที่ชำรุด หล่น แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
– สินค้าที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟตก ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้)
– ความเสียหายจากการซ่อมแซม ดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง
– มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม , คราบน้ำ เป็นต้น
– มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ หรือ ผู้ผลิต
– กล่องบรรจุภัณฑ์ ป้ายยี่ห้อ คู่มือ เอกสารต่างๆ อุปกรณ์ครบถ้วน ไม่ชำรุดเสียหาย

วิธีการส่งเคลมสินค้า
สามารถทำได้ทั้งการมาส่งเคลมด้วยตนเอง หรือ ส่งมายังบริษัทฯ ผ่านทางบริษัทขนส่ง

บริษัท หักงวงไอยรา จำกัด
120/847 หมู่บ้านมณียาวิลล์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเหตุ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*หากทางบริษัทฯ มีการตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน หรือ ไม่เจออาการชำรุด เสียหายตามที่ได้ระบุไว้ บริษัทฯ จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าวกลับคืนแก่ลูกค้า

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายภายหลัง 7 วัน

หากสินค้าที่ลูกค้าซื้อไป พบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานภายหลัง 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) แต่ยังอยู่ในระยะเวลารับประกันของผู้ผลิต กรณีนี้จะเข้าเงื่อนไข “การส่งเคลมศูนย์” ซึ่งระยะเวลาการรับประกันจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ผลิตแต่ละแบรนด์

วิธีการส่งเคลมสินค้า สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
– ส่งเคลมผ่านบริษัทฯ สามารถทำได้ทั้งการมาส่งเคลมด้วยตนเอง หรือ ส่งมายังบริษัทฯ ผ่านทางบริษัทขนส่ง

บริษัท หักงวงไอยรา จำกัด
120/847 หมู่บ้านมณียาวิลล์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

– ลูกค้าสามารถส่งเคลมได้ที่ศูนย์บริการของแบรนด์ผู้ผลิตสินค้านั้นๆ ด้วยตนเอง

หมายเหตุ
*ทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการฝากส่งเคลมไปยังศูนย์บริการเท่านั้น มิได้เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนเองใดๆ โดยบริษัทฯ จะต้องนำสินค้าส่งไปที่ผู้ผลิต ศูนย์บริการของผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อตรวจสอบปัญหาของสินค้า และ ดำเนินการรับเคลมสินค้า
*ระยะเวลาในการดำเนินการเคลมประมาณ 15-30 วันทำการ หรือ ขึ้นอยู่กับแบรนด์ผู้ผลิตนั้นๆ
*ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน ตามเงื่อนไขของแบรนด์ผู้ผลิตกำหนดไว้